Zielony Pyrkon

Pyrkon 2014 Zielonym wydarzeniem

Zielone Wydarzenie są to takie wydarzenia, w ramach których organizator na każdym etapie przygotowań i realizacji dba o ograniczenie do minimum negatywnego wpływu imprezy na środowisko wdrażając tzw. Zielone Standardy.

Organizatorzy Pyrkonu podjęli wyzwanie i ze wsparciem Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju (www.cpe.info.pl) postanowili nadać Fantastycznej Przestrzeni festiwalu nową jakość, EKOJAKOŚĆ.

W ramach planowanych działań kluczowe będą: komunikacja oraz edukacja o wyzwaniach dla zrównoważonego rozwoju i metodach wdrażania świadomego i proekologicznego stylu życia (eco-life-style) w takich obszarach jak:

ENERGIA – TRANSPORT – ŻYWNOŚĆ – WODA – PRZYRODA I KRAJOBRAZ – ODPADY – HAŁAS

 

Poniżej lista działań podjętych przez organizatorów Pyrkonu 2014: 

Obszar Cecha Aspekt    
    ekonomiczny społeczny środowiskowy
  mapki - umieszczenie i rozpisanie miejsca Festiwalu w terenie + rozkład przestrzenny samego Festiwalu na MTP    
lokalizacja i transport bliskość PKP/PKS i miejskich węzłów komunikacyjnych oszczędność na wynajmie środków transportowych i zakupie paliw łatwa dostępność sprzyja większemu zainteresowaniu i większej liczbie uczestników (2013 – 12300; 2014 - ?)/
minimum dodatkowych kosztów związanych z transportem uczestników/prelegentów itp
mniejsza emisja CO2
  carpooling, czyli takie organizowanie podróży samochodem, by podwozić inne osoby zapobiegając jeździe w samotności oszczędność na wynajmie środków transportowych i zakupie paliw integracja uczestników mniejsza emisja CO2 (w porównaniu z sytuacją korzystania z samochodu przez każdą osob pojedynczo)
  bliskość miejsc noclegowych oszczędność na wynajmie integracja uczestników  
woda  woda w dystrybutorze  obniżone koszty zakupu wody    redukcja odpadów
energia energooszczędny sprzęt obniżone koszty eksploatacji edukacja w zakresie oszczędności naturalnych zasobów, jakimi są paliwa kopalne zmniejszone zużycie nieodnawialnych paliw kopalnych
  stan oszczędzania energii, np. podczas przerw      
  zalecenia, by w każdym możliwym przypadku ograniczyć zużycie energii (m.in. wyłączanie sprzętów audiowizualnych w przerwach między prelekcjami, gdzie nie są wykorzystywane);      
  przenośne ładowarki solarne do telefonów komórkowych, z których można skorzystać...... obniżone koszty użytkowania edukacja w zakresie możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej minimalizacja zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych
odpady segregacja surowców wtórnych sprzedaż wysegregowanych surowców edukacja w zakresie gospodarki „odpadami”** redukcja odpadów obciążających środowisko
  upcycling* sprzedaż przedmiotów wykonanych z „odpadów”    
  opakowania zbiorcze obniżone koszty zakupu    
edukacja gra koszty przy produkcji – eksploatacja bezkosztowa i o szerokich możliwościach wielokrotnego stosowania edukacja poprzez zabawę wzrost świadomości wśród uczestników
  prelekcja    uświadomienie osób w kwestii ważnej roli ekologii