Regulamin autografów od gości bloku komiksowego

1. Każdy uczestnik musi posiadać numerek umieszczający go w kolejce do gościa/grupy gości.

2. Nieograniczona liczba numerków będzie wydawana przy stoisku autografowym w pawilonie 8 w porach:

  • Piątek – 15:00 do 22:00,
  • Sobota – 10:00 do 19:00,
  • Niedziela – 10:00 do 14:00.

2a. Posiadanie numerka nie daje 100% gwarancji podejścia do autora podczas danego dyżuru (np. z powodu niemożliwości obsłużenia wszystkich uczestników w danym dyżurze).

2b. W danym dniu festiwalu można nabyć tylko numerki obowiązujące na dyżury odbywające się tego samego dnia.

3. Każdy uczestnik może wziąć tylko jeden numerek na jeden dyżur.

3a. Jeśli dany autor ma więcej, niż jeden dyżur, uczestnik może pobrać numerek na każdy z nich.

4. Z numerkiem do kolejki można podejść w każdej chwili, zatem nie jest wymagana obecność w niej przez cały czas. W przypadku przegapienia swojego numerku, podejście w trakcie obowiązującego dyżuru daje pierwszeństwo przed osobami z wyższym numerkiem.

5. Jeden numerek równa się tylko jednemu rysunkowi od rysownika. Chyba, że twórca zadecyduje inaczej (zarówno na plus lub minus np. w przypadku zmęczenia, bądź małej ilości czasu pozostałego do końca dyżuru).

5a. Niektórzy rysownicy mogą rysować tylko wewnątrz albumów komiksowych.

5b. Niektórzy rysownicy mogą pobierać opłaty za rysunek.

6. Każda z osób może podać maksymalnie pięć komiksów do podpisania autorowi. Chyba, że twórca zadecyduje inaczej (zarówno na plus lub minus np. w przypadku zmęczenia, bądź małej ilości czasu pozostałego do końca dyżuru).