Patronaty Honorowe

Wojewoda Wielkopolski

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Prezydent Miasta Poznania

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

 

UAM Poznań

PATRON HONOROWY BLOKU NAUKOWEGO
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKEWICZA W POZNANIU