Kryteria przyjmowania propozycji programowych

Program Pyrkonu tworzony przy ogromnym wkładzie jego uczestników. Jak co roku, zapraszamy do zgłaszania propozycji prelekcji, konkursów, LARPów oraz wszelkich innych punktów programu. Niestety, chociażby ze względu na ograniczenia ilościowe, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich propozycji. Na organizatorach spoczywa przykry niekiedy obowiązek selekcji i wyboru propozycji programowych, przede wszystkim w oparciu o informacje, które podajecie w zgłoszeniu. Poniżej postaramy się przybliżyć Wam kryteria przyjmowania punktów programu. 

Treść zgłoszenia musi być poprawna językowo. Błędy ortograficzne i gramatyczne już w tytule proponowanej prelekcji często zniechęcają do dalszego czytania zgłoszenia. 

Tytuł oraz opis punktu programu powinny znaleźć się w odpowiednich polach. W polu „opis punktu programu” nie należy wpisywać treści wiadomości do Organizatorów (do tego służy pole „Uwagi”). W zgłoszeniu należy wymienić wszystkich twórców danego punktu programu. Prosimy o podpisywanie się imieniem i nazwiskiem, nick umieszczamy w cudzysłowie pośrodku (przykładowo: Grzymisław „Nabuchodnozor” Topór-Komorowski). 

Opis sztampowy, nieciekawy albo zdawkowy znacząco obniża szanse przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów. Opis jest później publikowany w informatorze i albo zachęca, albo zniechęca Pyrkonowiczów do uczestnictwa w punkcie programu. Wreszcie, opisy przygotowane „na kolanie” wymagają z reguły pracy redakcyjnej przed publikacją, przez co również obniżają szanse przejścia selekcji. 

Prosimy o wypełnianie pola „rekomendacje i doświadczenie”. Brak doświadczenia w prowadzeniu prelekcji, konkursów itp. nie przekreśla z góry zgłoszenia, jeżeli zachęca nas opis propozycji. Rekomendacją może być także zawodowe albo naukowe doświadczenia wiążące się z tematyką zgłoszonej propozycji. 

Staramy się, aby program Pyrkonu był nowy i świeży. Z zasady nie przyjmujemy powtórek z programu Pyrkonów lat poprzednich, nawet, jeżeli cieszyły się dużą popularnością. Jeżeli zgłoszony punkt odbywał się już wcześniej na innych konwentach, bierzemy pod uwagę kiedy, ile razy i gdzie.