1% - Twoja inwestycja w fantastykę!

Jak przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia Klub Fantastyki “Druga Era"? 

Wybór organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego pod numerem KRS 0000207209. Z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku, całość uzyskanej kwoty zostanie przeznaczona na cele statutowe, m.in. na wydarzenia promujące fantastykę.

Treść statutu naszego stowarzyszenia znajduje się tutaj.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie swojego 1% jest proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Poniżej przedstawiamy wzory poszczególnych zeznań: (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).  

a) obowiązkowo:

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego, wpisujemy numer KRS 0000207209. Następnie wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla organizacji, nie może ona jednak przekraczać 1% należnego podatku.

PIT 39:

PIT 38:

PIT 37:

PIT 36:

Uwagi:

 

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji. 
  • Warto pamiętać, że wniosek o przekazanie wybranej OPP 1% podatku może/musi być również zawarty w korekcie zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania.

 

b) dodatkowo

Nie ma obowiązku wyrażania zgody na przekazanie organizacji przez Urząd Skarbowy danych ofiarującego: imienia, nazwiska i adresu oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej, ani informacji o szczegółowym celu przekazania podatku.

Co się dzieje dalej po wypełnieniu przez Was rocznego zeznania podatkowego?

US przekazuje pieniądze

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto naszego stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy

Stowarzyszenie wydatkuje środki

Nasze Stowarzyszenie wyda środki zgodnie z celami statutowymi i zgodnie z obietnicą zawartą w naszym haśle - zainwestujemy je w fantastykę, a w szczególności w rozwój festiwali i imprez fantastycznych, z wyjątkowym uwzględnieniem Pyrkonu.

Stowarzyszenie składa sprawozdanie

Zgodnie z prawem każde organizacja posiadająca status OPP podaje do publicznej wiadomości rozliczenie tych środków. Dla Waszej wygody, w przyszłym roku na naszych stronach opublikujemy dokładną infomację w jaki sposób zainwestowaliśmy w fantastykę otrzymany od Was 1%.

Tutaj możecie przejrzeć wykaz OPP prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  a tu znajdduje się wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.