Akredytacja prasowa

Daria Pilarczyk +48 790-870-607, Press Room +48 503-394-251

  1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o akredytację jest wypełnienie formularza akredytacyjnego.
  2. Termin składania wniosków o akredytację mija 23 lutego 2014.
  3. Akredytacja jest bezpłatna.
  4. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu na teren Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014.
  5. Liczba akredytacji jest ograniczona. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową najpóźniej do dnia 7 marca 2014.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny oraz do przyznania akredytacji prasowej mniejszej liczbie ośob niż zgłoszona. Z uwagi na duże zainteresowanie mediów prosimy o rzetelne i możliwie dokładne wypełnienie formularza.
  7. Akredytacje będzie można odebrać w kasach Pyrkonu (teren MTP) począwszy od pierwszego dnia festiwalu, tj. 21 marca 2014
  8. Osoby posiadające legitymację prasową proszone są o okazanie jej przy kasie biletowej.

ZgłaszającyMedium


TV
Radiostacja
Prasa
Internet (portale, e-ziny, radiostacje, tv itp.)


Ogólnopolski
Lokalny, miasto:
Studencki, uczelnia:

Zapowiedź
Relacja
Newsy na www
Inne. Jakie?

Ogólnopolski
Lokalny, miasto:
Studenckie, uczelnia:
Zapowiedź
Relacja
Newsy na www
Inne. Jakie?Ogólnopolski
Lokalny, miasto:
Studencki, uczelnia:
Zapowiedź
Artykuł tematyczny/Wywiad
Relacja
Newsy na www
Inne. Jakie?
Zapowiedź
Relacja
Newsy na www
Inne. Jakie?

Osoby akredytowane
Tak Nie
Osoba dodatkowaOsoba dodatkowa